Research
PGlobal

Presentation

PGlobal Presentation in the 20th Meeting of the Regional Planning Council (RPC) of the Economic Cooperation Organization (ECO)

Books

Türkiye ve Küreselleşen Dünya Üzerine Notlar (Notes on Turkey and the Globalized World ), Prof Dr. Murat Yülek, 2009

Devlet ve Piyasa: Regülasyon Ekonomisine Giriş (State and Market: Introduction to the Regulation Economy), Assoc. Prof. Dr. Fuat Oğuz , 2011

PGlobal Completed the Report "Textiles and Clothing Sector in the Turkish Economy"

Çukurova GİAD İmalat Sanayinde Küresel Eğilimler ve Adana: Analiz ve Öneriler, Prof Dr. Murat Yülek, 2016

Professor Franco Mosconi has published his new book on industrial policy by Routledge. PGlobal sponsored the book.  

Brief Research Papers:

Üniversitelerin Derecelendirilmesi ve Türkiye'nin Durumu,Sercan Arslan

Türkiye'de ve Dünya'da Patent & Marka Trendleri, Mustafa Oguzkan

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım: Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi, Furkan Ünal, Baha Karaçolak